KULTURSTIPENDIER

Sparbanksstiftelsen Skåne har delat ut sex kulturstipendier om 50.000 kr årligen sedan år 2000. Dessa stipendiater utses av jurygrupper och stipendiaterna ska vara "unga utövare" i början av sin karriär, inom respektive konstart.

2019 års kulturstipendiater är:

Jilda Hallin och Lisa Nilsson - Kroppsklubben, dans
Caroline Troedsson, film
Marcus Matt, konst
Iman Mohammad, litteratur
Osman Maxameds "Ozzy", musik
Mari Götesdotter, teater

Stipendierna delades ut vid Kulturstipendiekvällen i september, 2019 då flera av stipendiaterna också gjorde bejublade framträdanden.MOTIVERINGAR OCH JURYMEDLEMMAR
 

STIPENDIEVERKSAMHETEN

Inom ramen för anslagsverksamheten har Sparbanksstiftelsen Skåne årligen lämnat ett antal stipendier till unga lovande kulturutövare i Skåne inom teater, musik, konst, litteratur, film och dans, samt till premiering av examensarbeten inom de konstnärliga fakulteterna i Skåne. 

 

Kriterier för kulturstipendiet

Syftet med Sparbanksstiftelsen Skånes kulturstipendier är att stödja unga lovande dansare, filmare, konstnärer, författare, musiker och skådespelare i Skåne och att genom stipendier möjliggöra mottagarens vidare utveckling och/eller studier inom eller utom landet.

 

Stipendierna går ej att söka. Sparbanksstiftelsen har till sin hjälp sex olika jurys, en för varje konstart, som med sin kunskap och kännedom om respektive område utser en stipendiat. Stipendierna är ett till varje konstart, sex stipendier på vardera 50 000 kronor.


TIDIGARE STIPENDIATER

Sparbanksstiftelsen Skånes kulturstipendier har delats ut sedan år 2000. Under de första två åren delades endast 4 stipendier ut om 50.000 kr per styck i kategorierna litteratur, musik, konst och teater/film/dans.

Från år 2002 har 6 stipendier om 50.000 kr per styck delats ut. Bland mottagarna genom åren finns Edda Magnason, Gabriela Pichler,
Torbjörn Flygt, Liv Strömquist och "Timbuktu" Jason Dakité.

HÄR finner du namnen på samtliga mottagare .