SKÅNES IDROTTSLEDARSTIPENDIER

Idrottsledarna är de som näst efter familjen och skolan har de största möjligheterna att påverka barn och ungdomar och härigenom bidra till en positiv samhällsutveckling.

Vi vill med Skånes Idrottsledarstiopendier uppmärksamma den viktiga roll idrottsrörelsen spelar i dagens civilsamhälle. 

Bra idrott bygger på att det finns ledare och tränare som instruerar, motiverar och stödjer de unga idrottarna. Dessutom är de viktiga förebilder. De har ett stort ansvar och ägnar delar av sin fritid åt detta.

Stipendiaten får 5 000 kr för sina goda ledarinsatser och dennes förening får 5 000 kr för fortsatt satsning på barn- och ungdomsverksamhet.

Ett föreningspris på 100 000 kr delas också ut till en Skåns idrottsförening som gjort en särskild insats utöver det vanliga och där nytänkande, innovation, utveckling och förnyelse stått i fokus - Årets förnyare!

Stipendierna delas ut på årets Idrottsledagala i maj.

Gå in och nominera era idrottsledare. Formuläret är öppet 15 jan - 25 feb.

250 IDROTTSLEDARE I SKÅNE FICK STIPENDIER 2019!
 

I maj hölls Skånes Idrottsledargala i Lund. Under kvällen delades 250 stipendier ut för att hylla alla fantastiska ledare som engagerar sig i Skånes idrottsföreningar.

Skånes Idrottsledarstipendier delas ut av Sparbanksstiftelsen Skåne tillsammans med Sparbanksstiftelserna Färs & Frosta, 1826, Finn och Gripen och Skåneidrotten.

Under festliga former lotsades gästerna genom både uppvisningar i cheerleading, skateboard och karate. Vi fick även höra från många idrottare om glädjen i deras arbete med sin idrott och vad deras engagemang ger tillbaka till dem själva.

Sparbanksstiftelsen Skåne har delat ut pris till Årets Förnyare under perioden 2001-2008. I år (2019) delades detta pris åter ut till en förening som under året utvecklat klubbens verksamhet socialt och/eller sportsligt genom insatser utöver det vanliga och som varit en förebild för idrottens roll i samhällsutvecklingen, tillika verkat för integration genom idrotten.

Alla kan Gympa tog emot priset "Årets förnyare" på 100 000 kr för sitt omfattande arbete med att erbjuda gymnastik för barn och unga med olika funktionsvariationer.
 

STIPENDIEVERKSAMHETEN

Inom ramen för anslagsverksamheten har Sparbanksstiftelsen Skåne årligen lämnat ett antal idrottsledarstipendier i samarbete med Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta, Gripen, Finn och 1826 samt Skåneidrotten.


Kriterier för idrottsledarstipendier

Sparbanksstiftelsen Skånes idrottsledar-stipendier fördelas i de 11 kommuner som är vår sparbanksstiftelses verksamhetsområde. 
 

Stipendiaterna utses av en jury med god insikt och kännedom om skånsk idrotts-rörelse. Av stipendiesumma får idrotts-ledaren personligen 7 000 kronor. Till varje enskilt stipendium är dessutom knutet en föreningscheck på 3 000 kronor som tillfaller den förening som stipendiaten verkar i.
 

Stipendieformen instiftades i samband med Skånes Idrottsförbunds 100 års jubileum 2008 och är helt unik för landet. Ingen annanstans finns den här typen av stöd för idrottsledare.

Utöver detta utses en förening till som får ta emot priset "Årets förnyare". Ett föreningspris på 25 000  kronor som belönar särskilda utvecklingsinsatser.

Idrottsledarstipendier 2013.

ARKIV