ANSLAGSPOLICY - LÄS NOGA

Stiftelsen får vid sidan om syftet att främja sparsamhet i Sverige genom aktieägare i Swedbank även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur i Skåne.
 

Detta sker genom kontanta anslag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet. Det övergripande målen för de bidrag som stiftelsen lämnar är att de ska gagna samhällsutvecklingen i regionen.


Stiftelsen eftersträvar en jämn fördelning mellan de prioriterade kategorierna och prioriterar projekt som:

 • verkar inom näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur i Skåne
 • inom respektive område syftar till någon form av utveckling
 • i första hand projekt inom Swedbanks geografiska verksamhetsområde i Skåne. (se fördelning av lokal pott)
 • i andra hand regionalt intresse
 • ger goodwill åt Sparbanksstiftelsen Skåne och Swedbank

Prioriteringar vid anslagsberedning:

VI ser gärna projekt som leder till att stärka föreningslivet.
Detta genom anslag till projekt som syftar till insatser för utbildning av ungdomsaktiva, uppbyggnad av ungdomsstyrelser, stärkt styrelsekompens, ökat deltagande i föreningsdrift eller projekt som på annat sätt stärker engagemanget i föreningen och därmed också föreningens fortlevnad, kvalitetsarbete och samhällsengagmang.
 
Kultur: kulturyttringar inom musik, dans, teater, film, litteratur, konst m fl. Undantagsvis satsningar på muséer.

Idrott: ledarutveckling och ledarrekrytering, nya verksamhetsformer, integration och ungdomsverksamhet, stimulansprojekt fysisk aktivitet och motion

Utbildning: utbildningsprojekt som normalt inte skattefinansieras såsom nyskapande projekt, utbildningsprojekt inom idrotten eller avseende ungdomars fritidsintresse

Forskning: ekonomi- och näringsliv, kultur, idrott- och utveckling, miljö och hållbar utveckling, tvärvetenskaplig inriktning

Näringsliv: stimulans av nyföretagande, tillväxt samt entreprenörskap, drivhus/incubatorer på olika nivåer, näringslivsfrågor och utbildning i entreprenörskap

Stiftelsen prioriterar ansökningar lågt/lämnar inte anslag till projekt med syfte:

 • Enskilda personer oavsett ändamål beviljas ej anslag
 • Ändamål som normalt skattefinansieras/bedrivs av kommun, region eller stat.
 • Sociala och välgörande ändamål, medför att mottagare är/blir bidragsberoende.
 • Studier eller utbildning för enskild person oavsett nivå eller område
 • Resor av olika slag
 • Partipolitiska eller religiösa organisationer/verksamheter
 • Sponsring av enskild idrottsutövare, klubb eller evenemang
 • Nybyggnad/ombyggnad/renovering av lokal
 • Rena driftsbidrag och inköp av grundläggande utrustning
 • Jubileer, bokutgivning, kläder, instrument, uniformer
 • Indirekta bidrag, andra stiftelser

LOKAL POTT

KOMMUN VÅR HÖST
Bjuv   90 000 kr   90 000 kr
Helsingborg 430 000 kr 430 000 kr
Klippan, Perstorp 120 000 kr 120 000 kr
Landskrona 160 000 kr 160 000 kr
Lomma 115 000 kr 115 000 kr
Malmö, Burlöv 950 000 kr 950 000 kr
Svedala   70 000 kr   70 000 kr
Vellinge 135 000 kr 135 000 kr
Trelleborg 180 000 kr 180 000 kr


Det kan förekomma att sökande beviljas endast delar av sökt belopp, varför det är viktigt att ange om projektet kräver full finansiering för att genomföras enligt ansökan.

Beviljade anslag måste användas i enlighet med ansökan annars kan återbetalning krävas.
 

Ansökningsformuläret är öppet mellan
1 februari och 31 mars samt 1 augusti och 30 september 

ENTREPRENÖRER PÅ SOMMARLOVET

Sparbanksstiftelsen Skåne tillsammans med Swedbank lämnar årligen stöd till ett flertal större projekt som främjar ungas utveckling och som visar på stort samhällsengagemant. Projekt Sommarlovsentreprenör/Ung Drive är verksamheter som kan söka stöd hos oss.

Vi beviljar stöd till projekt som genomförs i följande kommuner endast:
Bjuv, Burlöv, Helsingborg, Klippan, Landskrona, Lomma, Malmö, Perstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge (representanter från andra kommuner rekommenderas kontakta någon av de övriga Sparbanksstiftelserna som lämnar stöd i övriga kommuner).

Förutsättningar för att kunna söka medel:

 • Användande av originalkoncept som Sommarlovsentreprenör/Ung Drive eller annat kvalitetssäkrat upplägg
 • Samarbete med och finansiering från Region Skåne
 • Kommun går in med medel och/eller personalresurs i satsningen
 • Swedbank erbjuds möjlighet att samverka med er kring ekonomisk rådgivning och ett utbildningspass för deltagarna under uppstartsveckan
 • Deltagare samlas till en avslutningsceremoni dit representant från Stiftelsen och Swedbank bjuds in

Vi ser gärna att ni samverkar med närliggande kommuner för att öka möjligheter till nätverkande för deltagarna.

LÄS MER HÄR om vårt upplägg.

Ansökningsformuläret är öppet mellan 1 april till 30 april.