ATT SÖKA PROJEKTANSLAG

Här får du information som är viktig när du söker anslag hos oss. Läs dessa instruktioner innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan. Vi är även tacksamma om du läser igenom detta innan du tar kontakt med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

Vi beviljar anslag ur lokal pott till projekt som genomförs i följande kommuner:
Bjuv, Burlöv, Helsingborg, Klippan, Landskrona, Lomma, Malmö, Perstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge.

Projekt som genomförs i övriga kommuner i Skåne rekommenderas söka hos någon av de andra Sparbanksstiftelserna (se karta HÄR).


Vi tar emot ansökningar 1 februari -31 mars samt 1 augusti - 30 september.

Beslut lämnas senast den 20 juni respektive 20 december.


Vi tar enbart emot online-ansökningar via vårt digitala ansökningssystem
 


ATT SÖKA ANSLAG HOS SPARBANKSSTIFTELSEN SKÅNE


Skapa en inloggning i vårt ansökningssystem. 

Du anger vilken organisation du söker för med både namn, adressuppgifter och organisationsnummer. Du anger också kontaktperson.

Förbered din ansökan

Följande information förväntas du ange i ansökningsformuläret:
 • Projekttitel
 • Projektbeskrivning (max 4 000 tecken)
 • Budget
  • vilka kostnader finns i projektet?
  • söker/får projektet finansiering från andra Sparbanksstiftelser?
  • andra finanisärer - vad har sökts och beviljats från dessa?
  • vilket belopp avser den sökande själv lägga i projektet?
  • vilket belopp söks från Sparbanksstiftelsen Skåne?
Ansökningar granskas och beslutas utifrån informationen som fyllts i ansökningsformuläret, EJ inskickade bilagor. Bilaga avseende projektbeskrivning är möjlig att bifoga, men får inte ersätta text i formuläret utan ska endast avse kompletterande information.

Lämna in din ansökan
 • Logga in på Min sida i vårt ansökningssystem
 • Välj "Påbörja ny ansökan" och fyll i din ansökan steg för steg med den information du tidigare förberett. Du kan när som helst klicka på "Avbryt" för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.
 • När du är färdig med din ansökan och alla delar markerats gröna i ansökningsformulärets överkant och du klickar på "Lämna in ansökan". 
 • Logga in på Min sida på nytt för att säkerställa att din ansökan nu ligger under fliken "Inlämnade".
 • På Min sida kommer ansökningar att återlämnas om vi upptäcker att vi saknar information. De ansökningar som du hittar under "Återlämnade" måste justeras och lämnas in på nytt för att bli godkända, INNAN ansökningstiden gått ut.
Om din ansökan beviljas:
 • meddelas detta på Min sida i vårt digitala ansökningssystem samt skickas per epost till de adressuppgifter som angivits vid ansökan.
 • Min sida kommer en Rapport-REKVISITION som ska fyllas i och skickas in. För att rekvisitionen ska godkännas krävs att  föreningens registreringsbevis/registerutdrag samt protokoll som visar firmatecknare bifogas rekvisitionen i pdf-format. Beviljade anslag betalas ut så snart rekvisition med bifogade dokument godkänts i systemet. Rekvisition måste skickas in  senast 12 månader efter beviljat anslag annars återkallas finansieringen.
 • önskar vi att er organisation publicerar vår logga på hemsida, trycksaker etc, där det är möjligt och rimligt samt att det i er kommunikation framgår att Sparbanksstiftelsen Skåne och Swedbank har medfinansierat projektet. Loggor finns för nedladdning på Stiftelsens hemsida under fliken "Om Stiftelsen".
 • kommer rapport/er att begäras in efter minst en gång/år och alltid en slutrapport när projektet är genomfört. Denna rapportering görs på Min sida i vårt digitala ansökningssystem senast 12 månader efter beviljat anslag.

Om din ansökan inte beviljas:
 • meddelas detta på Min sida i vårt digitala ansökningssystem samt skickas per epost till de adressuppgifter som angivits vid ansökan.
 • Stiftelsen lämnar inte motivering till avslag utan hänvisar till gällande anslagspolicy.
 

INFORMATION ENLIGT PuL

Sparbanksstiftelsen Skåne avser att på sin webbplats publicera namnen på de sökande som beviljats anslag samt belopp och ändamål.

Genom att lämna in en ansökan lämnas samtycke till att sådan publicering får ske.

Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hantering därav.
 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETER OCH PROJEKT SOM BEVILJAS ANSLAG

Förening, verksamhet eller projektparter som beviljas anslag förbinder sig i att lyfta fram Sparbanksstiftelsen Skåne och Swedbank som möjliggörare av projektet. 
Detta kan ske på olika sätt utifrån projektets omfattning, genomförande och verksamhetens organisation. Mer information om detta skickas ut i samband med beviljande.

Föreningen, verksamheten eller projektparterna åtar sig att bedriva verksamhet som är fri från både droger och diskriminering. Om det uppdagas att verksamheten inte drivs enligt ovan har Stiftelsen rätt att med omedlebar verkan återta beviljat anslag.